PITIK MOGOK MANGAN

Posted: Oktober 19, 2012 in Uncategorized

Bar nganakke pengajian Mbak Dewi ngresiki ruang

tamu karo njukuki turah-turahan suguhan sing ora
dipangan karo tamune. Salah suwijining panganan
yaiku lumpia sajake wis rada lawas. Lumpia iku akeh
sing kur dicokot sithik karo tamune, ora dienthekake. Mbak Dewi ngambu lumpia kuwi, banjur celathu menawa lumpiane wis rada banger. Apike
dipakakke pithik wae. Ndilalahe pithike Mbak Dewi
krungu omongan iku banjur grenengan marang
kancane

Pithik Blorok : Wah lumpia sing wis mambu kae mesthi dipakakke aku

Pithik Putih : Loh njuk ngapa tho?

Pithik Blorok : Awake dhewe wiwit mbiyen dipakani sing mambu-mambu terus, ora tau sing enak-enak.

Mbok pisan-pisan ora sah dienteni mambu!.
Makani barang apik ora iso popiye?

Pithik Putih : Hooh bener Blo!. Awake dhewe kur diwenehi turah-turahan. Nek ngono mengko ethok-ethok ora doyan mangan wae po?

Pithik Blorok : Bener Put!. Engko nek diwenehi lumpia dieker-eker wae rasah dipangan.^_^

Wasan rampung ngresiki ruang tamu, Mbak Dewi
njukuk lumpia sak gegem, diuncalke ning lemah ben
dipangan pithike. Ananging pithik loro kuwi malah
kur ngeker-eker lumpia nganthek sumebar tekan
ngendi-endi. Babar pisan ora gelem mangan.
Weruh pithike ora doyan lumpia,
Mbak Dewi banjur njukuk sega mambu ning pawon. Segane dilebokake ning trempolong ben dipangan pithike.
Nanging pithike malah kur nendang-nendang trempolong nganthek segane tumplak. Mbak Dewi bingung, apa sebape pithike ora gelem mangan?. Untunge dheweke kelingan nduwe roti tawar lawas
sing wis njamur.
Mbok menawa pithike doyan roti.
Rotine dijukuk ning nduwur meja, banjur dioncalke
ning ngarepe pithike. Ternyata padha wae nasibe
karo lumpia banger lan sega mambu. Roti jamuran
iku blas ora dipangan karo pithike. Malah ditendang- tendang ngantek kontal ning ndalan.
Mbak Dewi kaget marang pokale pithike. Dumadakan Adhine Mbak Dewi metu saka omah karo
nuntun Ponakane sing melet-melet kepedesen merga mangan arem-arem. “Kowe ki durung doyan pedes
Le, wis dilepeh wae arem-areme” celathune
marang Ponakane. Weruh adhine metu saka omah,
Mbak Dewi banjur cerita menawa pithike dho ora doyan mangan.
Adhine : Wooo, sajake pithikmu padha gering ki, saiki lagi musim Penyakit Tetelo loh!

Mbak Dewi :Wooo ngono tho, nek ngono digolekke obat apa ya?
Adhine : Rasah diobati. Dibeleh wae. Soale mengko malah nulari kanca-kancane.
Pithik Blorok kaget banget krungu usulan dheweke
dibeleh wae. Blorok tambah kaget wasan weruh
Pithik Putih ujuk-ujuk notholi lepehan arem-arem. Pithik Blorok : Kowe ki piye tho ? Awake dhewe wis nolak mangan sega, kok malah trima mangan lepehan arem-arem
ki piye. Rak yo luwih njijiki tho?.
Pithik Putih : Timbangane dibeleh, aku milih mangan lepehan arem-arem wae. Ben kowe wae sing ora doyan mangan luwih pantes dibeleh…
Pithik Blorok : Enak wae. Aku ya ora gelem dibeleh ki…..
(Pithik Blorok banjur cepet-cepet melu notholi lepehan arem-arem karo mripate merem amarga jijik) Pithik loro kuwi rebutan ngentekke lepehan arem-arem.
Mbak Dewi lan Adhine dadi gumun. Pithik sing
mau ora doyan lumpia, sega lan roti kok saiki malah
rebutan lepehan arem-arem. Lucu tenan pithik jaman saiki.
Wkwkkwkkwkkwkkw..

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s